+7 701 286 69 50

Zhao Xu (Max)

CEO, Huawei Technologies in Kazakhstan